Publications

CHOISE scientists publish their findings in high-impact, scientific journals and other publications.

Title Year Authors Journal/Book
Lead-Halide Perovskites for Photocatalytic α-Alkylation of Aldehydes 2019 Xiaolin Zhu, Yixiong Lin,  Yue Sun, Matthew C.Beard,  YongYan Journal of the American Chemical Society
Unraveling the Impact of Halide Mixing on Perovskite Stability 2019 Jeremy Hieulle, Xiaoming Wang, Collin Stecker, Dae-Yong Son,  Longbin Qiu, Robin Ohmann,  Luis K. Ono,  Aitor Mugarza,  Yanfa Yan, Yabing Qi Journal of the American Chemical Society
Atomistic Mechanism of Broadband Emission in Metal Halide Perovskites  2019  Xiaoming Wang, Weiwei Meng, 
Weiqiang Liao, Jianbo Wang,  Ren-Gen Xiong, Yanfa Yan 
The Journal of Physical Chemistry Letters
Spin-Optoelectronic Devices Based on Hybrid Organic-Inorganic Trihalide Perovskites  2019  Jingying Wang, Chuang Zhang, 
Haoliang Liu, Ryan McLaughlin, 
Yaxin Zhai, Shai R. Vardeny,  Xiaojie Liu, Stephen McGill,  Dmitry Semenov, Hangwen Guo, Ryuichi Tsuchikawa,  Vikram V. Deshpande, Dali Sun, 
Z. Valy Vardeny 
Nature Communications
Efficient and Stable Emission of Warm-White Light from Lead-Free Halide Double Perovskites 2018  Jiajun Luo, Xiaoming Wang, Shunran Li, Jing Liu, Yueming Guo, Guangda Niu, Li Yao, Yuhao Fu, Liang Gao, Qingshun Dong, Chunyi Zhao, Meiying Leng, Fusheng Ma, Wenxi Liang, Liduo Wang, Shengye Jin, Junbo Han, Lijun Zhang, Joanne Etheridge, Jianbo Wang, Yanfa Yan, Edward H. Sargent & Jiang Tang  Nature
Impact of Layer Thickness on the Charge Carrier and Spin Coherence Lifetime in Two-Dimensional Layered Perovskite Single Crystals  2018  Xihan Chen, Haipeng Lu, Zhen Li, Yaxin Zhai, Paul F. Ndione, Joseph J. Berry, Kai Zhu, Ye Yang, and Matthew C. Beard  ACS Energy Letters
Ultrafast Exciton Many-Body Interactions and Hot-Phonon Bottleneck in Colloidal Cesium Lead Halide Perovskite Nanocrystals  2018  Anirban Mondal, J. Aneesh,  Vikash Kumar Ravi, Rituraj Sharma, Wasim J. Mir, Mathew C. Beard, Angshuman Nag, K.V. Adarsh  American Physical Society